Ocena kryteriów merytorycznych w szybkiej ścieżce

Szybka ścieżka (3 http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/) jest jednym z programów, w ramach którego firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania na prowadzone przez siebie prace. By móc być jednak objętym dofinansowaniem, konieczne jest złożenie wniosku, który oceniany jest zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

Kryteria merytoryczne

Bardzo istotną kwestią, jest spełnienie kryteriów merytorycznych. W ramach ich oceny, komisja weryfikująca sprawdza czy w złożonym przez podmiot wniosku w odpowiednich częściach zawarte są wymagane w regulaminie konkursowym informacje.

Przede wszystkim zwraca się uwagę na to, czy we wniosku zawarte są informacje, które podkreślają, że projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziana jest realizacja badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Ponadto powinny znaleźć się tu informacje, że zaplanowane prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu są w pełni adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyko z nimi powiązane zostało zdefiniowane w należyty i wymagany sposób.

Komisja weryfikuje także czy wnioskodawca posiada zespół badawczy i zasoby techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zaplanowanych w projekcie prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Z kwestii formalnych, sprawdzane jest również to, czy tematyka projektu wpisuje się bezpośrednio w jedną z 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Autor zdjęcia: MorseInteractive